Amawole

Amawole amawole amawole
Amawole amawole amawole
Amawole amawole eh eh eh eh amawole
Amawole amawole eh eh eh eh amawole
Kintela
Kintela a nga nalela soso
Kintela a nga nalela kokooioko
Kintela a nga nalela soso
Kintela a nga nalela kokooioko

Traduction : Amawole Amawole c’est moi
J’aime voir la poule et j’aime voir le coq